Title: Objektivní analýza výkonu překladačů vybraných programovacích jazyků
Other Titles: Objective Performance Analysis of Selected Programming Language Compilers
Authors: Pizúr, Jan
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41786
Keywords: překladače;c;c++;java;object pascal;měření výkonu;profilery;profilování;hardwarové výkonnostní čítače
Keywords in different language: compilers;c;c++;java;object pascal;performance measurement;profilers;profiling;hardware performance counters
Abstract: Hlavním cílem této práce je seznámit se s moderními technikami objektivního posuzování výkonu překladačů programovacích jazyků, dále navrhnout sadu netriviálních testovacích úloh, tyto úlohy realizovat v programovacích jazycích C, C++, Java a Object Pascal, přeložit je několika dostupnými překladači a porovnat pomocí výsledných kódů výkony zvolených překladačů. První část této práce se důkladně zabývá problematikou profilování a metodami sběru dat, které jsou používány moderními nástroji určenými k měření výkonu aplikací. Druhá část práce obsahuje návrh testovacích úloh, popis použitého způsobu měření, statistiky dosažených výkonů a také celkové zhodnocení výsledků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce modern techniques of objective evaluation of compilers performance. Another aim is to design set of non-trivial testing tasks. Those tasks will be realized through programming languages C, C++, Java and Object Pascal. Afterwards they will be compiled by some of available compilers and they will be compared by final codes of chosen compilers outputs. The first part of the thesis is dealing with profiling problems and methods of data collection which are used by modern tools intended for application performance measuring. The second part of the thesis includes design of testing methods, description of used measuring, statistics of achieved outputs and overall evaluation of outputs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16B0104P_Pizur_BP.pdfPlný text práce822,06 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce354,04 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce73,86 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce101,03 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Pizur_BP.zipVŠKP - příloha109,88 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.