Název: Univerzální modul pro řešení dopravy pro e-shop
Další názvy: Universal shipping module for e-shop
Autoři: Tauchenová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Oponent: Kurdík Michael, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41789
Klíčová slova: php;nette;framework;mvc;webová aplikace;modul;řešení dopravy;e-shop
Klíčová slova v dalším jazyce: php;nette;framework;mvc;web application;module;shipment solution;e-shop
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního modulu, který umožní vybrat vhodné služby pro odeslání zásilky z e-shopu a zajistí komunikaci mezi informačním systémem e-shopu a dopravcem. Tato komunikace spočívá v získání dat od dopravce, a ve zpracování objednávek a jejich následném předání dopravci. Předpokladem pro realizaci modulu bylo provedení srovnání možností přepravy zásilek v České republice a analýza způsobů komunikace mezi e-shopy a vybranými dopravci. Výstupy obou analýz byly potom aplikovány ve výsledném modulu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis called is a design and implementation of a universal module that enables to select the appropriate services for sending a shipment from an e-shop and provides communication between the e-shop information system and the carrier. This communication consists in obtaining data from the carrier, and in processing orders and their subsequent transmission to the carrier. The prerequisite for the implementation of the module was a comparison of shipment options in the Czech Republic and an analysis of the methods of communication between e-shops and selected carriers. The outputs of both analyzes were then applied in the resultant module.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tauchenova-BPINI.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0151P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce21,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0151P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce20,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16B0151P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce104,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.