Title: Realizace jednoduché BCI hry s podporou pro eyetracker
Other Titles: Implementation of a simple BCI game with support for eyetracker
Authors: Vaic, Ondřej
Advisor: Brůha Petr, Ing.
Referee: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41793
Keywords: bci;eeg;rozhraní mozek-počítač;počítačová hra;hra;unity;unity3d;herní engine;eye-tracking;eyetracking;tobii;mindwave
Keywords in different language: bci;eeg;brain-computer interface;computer game;game;unity;unity3d;game engine;eye-tracking;eyetracking;tobii;mindwave
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat možnosti ovládání počítačových her pomocí eye--trackingu a rozhraní mozek-počítač (BCI) a následně vytvořit hru, ve které budou tyto technologie využity k jejímu ovládání. V teoretické části práce jsou popsány principy měření mozkové aktivity a pohybu očí. Následně jsou prozkoumána jednotlivá zařízení, která jsou pro tento účel vhodná. V praktické části bude implementována hra, v níž lze ovládat snowboardistu těmito technologiemi. Hra je určena především pro kognitivní trénink a zabavení pacientů, kteří mají v důsledku postižení omezené možnosti ovládat počítač běžným způsobem.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to explore the possibilities of controlling computer games using eye--tracking and brain--computer interface (BCI) and then create a game in which these technologies will be used to control it. The theoretical part describes the principles of measuring brain activity and eye movement. Subsequently, the individual devices that are suitable for this purpose are examined. In the practical part, a game will be implemented in which the player will control the snowboarder using these technologies. The game is designed primarily for cognitive training and entertainment of patients who have limited ability to operate a computer as a result of a disability
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcP_Ondrej_Vaic_A17B0385P.pdfPlný text práce8,7 MBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce526,85 kBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce276,34 kBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce128,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.