Název: Odklony v trestním řízení
Další názvy: Diversions in criminal proceedings
Autoři: Loubková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4184
Klíčová slova: odklon;podmíněné zastavení trestního stíhání;narovnání;alternativní způsob řešení trestních věcí;restorativní;retributivní justice
Klíčová slova v dalším jazyce: diversion;conditional suspension of prosecution;settlement;alternative way of dealing with criminal matters;restorative;retributive justice
Abstrakt: V diplomové práci jsem se zabývala odklony v trestním řízení, konkrétně podmíněným zastavením trestního stíhání, narovnáním, odklonům ve zkráceném přípravném řízení. Provedla jsem komparaci se zahraniční úpravou, rakouskou a polskou. Na závěr jsem uvedla úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I deal with diversions in criminal proceedings, namely the conditional suspension of criminal prosecution, settlement, deflections in summary proceedings. I made a comparison with foreign treatment, Austrian and Polish. Finally I said considerations on legal aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Odklony v trestnim rizeni.pdfPlný text práce538,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loubkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce673,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loubkova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce712,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loubkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.