Title: Konstrukce vícekanálového zesilovače pro mobilní použití
Other Titles: Construction of multi-channel power amplifier for mobile using
Authors: Zeman, Matěj
Advisor: Zuzjak Ladislav, Ing. Ph.D.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41849
Keywords: audio zesilovač;diferenční zesilovač;třída a-b;aktivní filtr;dolnofrekvenční propust;hornofrekvenční propust
Keywords in different language: audio amplifier;differential amplifier;class a-b;active filter;low-pass filter;high-pass filter
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci 8-kanálového mobilního zesilovače s diferenčními vstupy, napájením ze 14-voltové stejnosměrné soustavy a s ohledem na funkčnost a bezpečnost v automobilu. Čtenář bude seznámen s nejpoužívanějšími třídami zesilovačů, jejich parametry a se základními druhy filtrů. Dále bude seznámen s návrhem a konstrukcí diferenciálního zesilovače, dolnofrekvenční propusti a hornofrekvenční propusti. Závěrečná část práce je věnována návrhu a konstrukci výkonového zesilovače ve třídě AB, který je vhodný pro použití v automobilu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the design and construction of an 8-channel mobile amplifier with symmetrical inputs, powered from a 14-volt DC system with regard to functionality and safety in a car. The reader will be acquainted with the most used classes of amplifiers, their parameters and basic types of filters. He will also be acquainted with the design and construction of a differential amplifier, low-pass filter and high-pass filter. The final part of the work is devoted to the design and construction of a power amplifier in class AB, which is suitable for use in a car.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Konstrukce vicekanaloveho zesilovace pro mobilni pouziti.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
082175_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,4 kBAdobe PDFView/Open
082175_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
082175_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.