Title: Finanční stránka online diagnostických systémů
Other Titles: Financial aspect of online diagnostic systems
Authors: Drož, Adam
Advisor: Mužík Martin, Ing.
Referee: Michal Ondřej, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41877
Keywords: transformátor;on-line diagnostika transformátoru;monitoring transformátoru;izolační systém transformátoru;transformátorový olej.
Keywords in different language: transformer;on-line transformer diagnostics;transformer monitoring;transformer insulation system;transformer oil.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku online monitorovacích a diagnostických systémů výkonových transformátorů. Dále jsou v této práci rozděleny a popsány typy systémů z hlediska složitosti a také počtu sledovaných parametrů včetně investičního zhodnocení pořízení takových systémů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the issue of online monitoring and diagnostic systems of power transformers. Furthermore, in this work are divided and described the types of systems in terms of complexity, as well as the number of monitored parameters, including investment evaluation of the acquisition of such systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Financni stranka online diagnostickych systemu.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
082274_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
082274_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce866,96 kBAdobe PDFView/Open
082274_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.