Title: Vizualizace data IoT
Other Titles: IoT data visualization
Authors: Kubíček, Robert
Advisor: Šíma Karel, Ing.
Referee: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41885
Keywords: iot;iiot;vizualizace;thingsboard;lora
Keywords in different language: iot;iiot;visualization;thingsboard;lora
Abstract: Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá seznámením s pojmem IoT a souvisejícími technologiemi. V této části je také rozebrán řetězec komunikace připojeného zařízení, kde je kladen důraz na využívané technologie. V praktické části je provedena rešerše systému a webových technologii pro vizualizace dat, které by mohly být použity při realizaci vlastního vizualizačního řešení. Z výsledků rešerše byly vybrány vhodné technologie a je popsán kompletní návod jak realizovat řešení pro vizualizaci dat.
Abstract in different language: The thesis contains a theoretical and a practical part. In the theoretical part, this work deals with an introduction to the concept of IoT and related technologies. In this part, the communication chain of the connected device is also analyzed, where the emphasis is on the technologies used. In the practical part there is a search of the system and web technologies for data visualization, which could be used in the implementation of your own visualization solution. Suitable technologies were selected from the research results and a complete guide on how to implement a solution for data visualization is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kubicek_Robert.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
082284_oponent.pdfPosudek oponenta práce710,07 kBAdobe PDFView/Open
082284_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
082284_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce75,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.