Title: Porovnání vybraných databázových systémů s podporou prostorových dat
Other Titles: Comparison of selected database systems with spatial data support
Authors: Trnka, Petr
Advisor: Kolovský František, Ing.
Referee: Kepka Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41897
Keywords: systém řízení báze dat;prostorový index;postgresql;mongodb;couchdb
Keywords in different language: database management system;spatial index;postgresql;mongodb;couchdb
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje porovnání vybraných databázových systémů s podporou prostorových dat s důrazem na porovnání prostorových indexů. Porovnání bylo řešeno implementací sady testů, které reprezentují velmi často používané dotazy pro prostorová data. V práci je zhodnocení jednotlivých testů se statistickou analýzou výsledků. Na základě zjištěných údajů je možné pohlížet na MongoDB jako na dobrou alternativu k tradičním řešením.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the comparison of selected database systems with the support of spatial data with emphasis on the comparison of spatial indexes. The comparison was solved by implementing a set of tests that represent very frequently used queries for spatial data. The work includes the evaluation of individual tests with statistical analysis of results. Based on the obtained data, MongoDB can be seen as a good alternative to traditional solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trnka_BP.pdfPlný text práce17,83 MBAdobe PDFView/Open
PV_Trnka.pdfPosudek vedoucího práce540,07 kBAdobe PDFView/Open
PO_Trnka.pdfPosudek oponenta práce918,76 kBAdobe PDFView/Open
Trnka.pdfPrůběh obhajoby práce174,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.