Název: Úloha obhájce v dokazování
Další názvy: Advocacy role in proving
Autoři: Mrázek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4190
Klíčová slova: obhájce;dokazování;obviněný;důkaz
Klíčová slova v dalším jazyce: defense counsel;evidence;the accused;evidence
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá postavením obhájce v dokazování a je rozdělena do sedmi kapitol. Nejvíce prostoru je věnováno jednotlivým stádiím trestního řízení a institutu dokazování v nich z pohledu obhájce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the position of advocates in evidence and is divided into seven chapters. Most space is devoted to the various stages of criminal procedure and evidence in their institute from the perspective of an advocate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lukas_Mrazek.pdfPlný text práce613,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazek_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce946 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazek_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce248,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.