Title: Propagace kulturní akce
Other Titles: Propagation of cultural event
Authors: Nehasilová, Monika
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41950
Keywords: logo;vizuální styl;hudební festival;kulturní akce;propagace;propagační předměty;plakáty;tiskoviny
Keywords in different language: logo;visual identity;music festival;cultural event;propagation;advertising materials;posters;printed materials
Abstract: Festival České hrady je multižánrový festival s kulturním přesahem, který napomáhá rozvoji Českého turistického ruchu. Pro tento festival byl vytvořen grafický element, který odkazuje na slovo hrady. Cílem tohoto motivu je zdůraznit myšlenku zapojení kulturních památek do idei festivalu. Dominantním prvkem celého vizuálního stylu je písmeno H, které zároveň plní funkci loga. Toto písmeno představuje vstupní bránu s věžemi.
Abstract in different language: The festival České hrady is a multigenre festival with cultural overlap called České hrady, that helps the Czech tourism to grow. For this festival the graphic element was made, which refers to a word castles. The aim of this theme is to emphasize the idea of integrating the historic sights into the idea of festival. The main element of the whole visual style is the letter H, which holds the post of a logo at the same time. This letter H represents the gateway with the towers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_nehasilova_monika.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
NEHASILOVA.docxPosudek vedoucího práce53,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Nehasilova.pdfPosudek oponenta práce795,74 kBAdobe PDFView/Open
NEHASILOVA.pdfPrůběh obhajoby práce315,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.