Title: DŘEVOŘEZ A DŘEVORYT V ILUSTRACI
Other Titles: WOODCUT IN ILUSTRATION
Authors: Kafková, Sabina
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Ismail Said, MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41962
Keywords: dřevořez
Keywords in different language: woodcut
Abstract: Hlavní podstatou souboru grafických listů "BETON" je především nahlédnutí do současného života na sídlišti. V mém případě je to konkrétně sídliště Skalka, ale dá se aplikovat na život v kterémkoliv sídlišti. Celé téma se týká místa, kde jsem vyrůstala, tak jako mnoho dalších pražských dětí. Uvědomuji si, že tato náklonost k betonovým "králíkárnám" může být zapříčiněna jakousi dětskou nostalgií. Ta si ze vzpomínek bere jen to krásné a nebere v potaz nic negativního.Tyto naivní pocity společně s znovu nalezenou touhou objevovat nová zákoutí a detaily schované mezi panelovými domy dala dnes vzniknout mému drahocennému souboru grafik. Součástí tohoto projektu je i sešit s doprovodnými ilustracemi a dalšími kresbami k tématu. Cílem mé bakalářské práce je především zpostředkovat divákovi mé pozitivní zkušenosti ze sídliště a předvést rozmanitost tisku ze dřeva.
Abstract in different language: Prints in whole file are simple scenes from the environment of my housing estate, which I am trying to mediate to viewer: All prints are connected with love to place, where I grew up and lived for most of my life. I am aware of fact that my affection for concrete "rabbits housing estate" can be caused by a kind of childish nostalgia.It takes only the beautiful from the memories and does not take into account anything negative. These naive feelings, together with a rediscovered desire to discover new nooks and crannies hidden between prefabricated houses, gave rise to my precious collection of graphics today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka cast bc. prace - Kafkova.pdfPlný text práce13,08 MBAdobe PDFView/Open
Kafkova.pdfPosudek oponenta práce408,86 kBAdobe PDFView/Open
KAFKOVA.docxPosudek vedoucího práce40,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KAFKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce294,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.