Title: VIZUÁLNÍ IDENTITA KULTURNÍ AKCE hudební festival Vývrtka
Other Titles: VISUAL IDENTITY OF AN EVENT music festival Vývrtka
Authors: Pöthe, Tereza
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41984
Keywords: grafický design;vizuální komunikace;vizuální identita;branding;kulturní akce;hudební festival;plakát;vstupenky;piktogramy;logo
Keywords in different language: graphic design;visual communication;visual identity;branding;cultural event;music festival;poster;tickets;icons;logo
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vytvořením ucelené vizuální identity pro malý hudební festival Vývrtka, která by reflektovala jaho atmosféru a hodnoty, které zastává. Popisuje proces tvorby od prvních náčrtů, přes volbu barev, písma, tvorbu loga a piktogramů, až po skládání jednotlivých částí dohromady. Vizuální identita vychází ze vzpomínek na dětské tábory, ale nenechá se jimi příliš svazovat. Výsledná práce sestává z manuálu, který obsahuje prezentaci vizuální identity a její případnou aplikaci, a nadále také ze tří tiskovin: plakátu, programu s mapou a vstupenek.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on creating a cohesive visual identity for the small music festival Vývrtka, that would reflect its atmosphere and its values. It describes the creative process from the first sketches, through the choice of colours and the typeface, the creation of the logo and icons, all the way to putting everything together. Inspiration was drawn from memories of childhood summer camps. The finished work includes a manual, which describes the visual identity and presents some of its applications, and also a poster, a programme with a map and tickets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pothe_Tereza.pdfPlný text práce19,06 MBAdobe PDFView/Open
POTHE.docxPosudek oponenta práce519,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
POTHE_0.docxPosudek vedoucího práce40,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
POTHE.pdfPrůběh obhajoby práce285,09 kBAdobe PDFView/Open
Dilo_Pothe_Tereza.zipVŠKP - příloha32,03 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.