Title: Interpretace architektury
Other Titles: Interpretation of architecture
Authors: Schmidtová, Nicole
Advisor: Kodera Radovan, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41999
Keywords: architektura;lodě;hausboty;dokument;fotografie;interpretace architektury;fotografie architektury
Keywords in different language: architecture;ships;houseboats;document;photography;interpretation of architecture;architectural photography
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl představit neobvyklý architektonický prvek, kterým jsou lodě a hausbóty v oblasti vesnice Třebenice. Pomocí fotografií jsou zachyceny lodě a hausbóty jakožto osobitý architektonický objekt. Z každého plavidla jsem se snažila vytvořit samostatné individuum - výtvor člověka, snažící se prchnout před zažitou realitou a toužící po svém vlastním jsoucnu v přírodě. Lodě jsou zachyceny ve své přirozenosti a upřímnosti, tak aby vynikla jejich jedinečná osobitost, materiál z něhož jsou vytvořeny. Celkově se tato práce skládá ze dvou částí. První z nich je výstavní soubor - vytištěné barevné fotografie lodí a hausbótů z frontálního pohledu. Část druhou tvoří kniha, v níž jsou umístěny jednak fotografie z výstavního souboru, jednak snímky z okolí místa, kde byl daný soubor nafocen.
Abstract in different language: This bachelor thesis is to present unusual piece of architecture, namely boats and houseboats in Třebenice village surroundings. In my photographs I wanted to show the boats and houseboats as unique architectonic objects. My intention was to present each vessel as separate and individual, as a human creation, trying to run away from everyday reality, desiring for their own natural being. The boats' photographs were taken without any adjustments - simply how they were, in their own nature and sincerity, highlighting the thought of their uniqueness, revealing their mother substances. This thesis consists of the two parts. One of them is a file of photographs which is supposed to be exhibited. The second part is a book, in which not only photographs from the exhibition file but also photographs from the surroundings of places in which the originals were taken can be found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Schmidtova_Nicole.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Schmidtova_v.docxPosudek vedoucího práce40,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Schmidtova_o.docxPosudek oponenta práce40,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Schmitova.pdfPrůběh obhajoby práce282,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.