Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Součková, Viktorie
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42007
Keywords: instalace;malba;socha;experiment
Keywords in different language: installation;painting;sculpture;experiment
Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Média a experiment. Snahou bylo vytvořit konceptuální instalaci pomocí klasických médií, jako je malba kombinovaná se sochařským přístupem. Výsledkem tvorby je instalace ze tří děl, které dohromady tvoří jeden celek.
Abstract in different language: I chose the topic of Media and experiment for my bachelor's work. I decided to create a conceptual installation using classical media like painting combined with a sculptural approach. The installation is connected in a triangle of three elements and forms one whole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Souckova_Viktorie.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Souckova_v.docxPosudek vedoucího práce62,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Souckova_o.docxPosudek oponenta práce106,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce241,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.