Title: SVĚTELNÝ OBJEKT SITE-SPECIFIC
Other Titles: LIGHT OBJECT SITE-SPECIFIC
Authors: Jarošíková, Andrea
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42010
Keywords: instalace;site-specific;buňka;biologie;umění;světlo;projekce;vztah;video;konstrukce;objekt;fólie;rostliny
Keywords in different language: installation;site-specific;cell;biology;art;light;projection;relationship;video;construction;object;foil;plants
Abstract: Světelný objekt site-specific. Buňka o rozměrech 220x220x220cm umístěna v industriálním prostoru MM divadla. Interiér plný rostlinných buněk a zem pokrytá zelenou trávou. Stěny objektu tvoří nejen rostliny, ale především fólie, která z části pohlcuje a odráží projekci namířenou z exteriéru dvěma projektory. V promítaném videu se mísí vztahy mezi lidskou buňkou a přírodními jevy, bez kterých nemůžeme žít a zároveň nás dnes a denně ohrožují - stejně jako rostliny. Divák se uzavřením do buňky stává součástí instalace. Okolní vlivy na něj budou mít různé dopady.
Abstract in different language: The light object site-specific. The cell sized 220x220x220cm placed in industrial space MM theatre. The interior is full of cells and the ground covered with green grass. The walls are made of plants but also foil, which partially absorbs and reflects projection from exterior through two projectors. In the projected video, there are mingling relationships between human cell and natural phenomenons we could not live without. At the same time they are a threat for us on daily basis - the same way as plants are. By closing into the cell, the visitor is becoming part of the installation. The surrounding influences can affect him in different ways.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jarosikova.pdfPlný text práce17,24 MBAdobe PDFView/Open
Jarosikova_v.docxPosudek vedoucího práce40,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jarosikova_o.docxPosudek oponenta práce41,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jarosikova.pdfPrůběh obhajoby práce243,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.