Title: Dokumentární Video
Other Titles: Documentary video
Authors: Kadečka, Matouš
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42012
Keywords: dokumentární film;film;video;moderni dejiny;vězeň;pocity
Keywords in different language: documentary;movie;video;modern history;prisoner;feelings
Abstract: Dokumentární film Ladislav Král pojednává o faráři Církve československé bratrské. Ladislav Král se narodil 12. září 1902 v Hodslavicích na Moravě ve věřící rodině.Hlavní část profesního života působil na farnosti v Berouně. Jde o ojediněly příběh muže, ktery byl vězněn za protektorátu i socialistického režimu. V dokumentu jsou chronologicky vyprávěny zásadní momenty jeho života. Dcera Ladislava Krále Marta Kadečková, rozená Králová poutavě vypráví a popisuje živé vzpomínky na svého tatínka. V dokumentu jí doplňuje badatel a historik PhDr. Martin Jindra. Cílem díla je přiblížit životní osud Ladislava Krále širší veřejnosti. Připomínat si takovéto osobnosti a příběhy je stále důležité. Ladislav Král předčasně zemřel ve svych 68 letech v roce 1970 na následky nemocí a psychickych útrap prožitych ve věznění.
Abstract in different language: The documentary movie Ladislav Král is about the pastor of the Evangelical Church of Czech Brethern. Ladislav Král was born on September 12, 1902 in Hodslavice in Moravia in a believing family. He worked for the main part of his professional life at the parish in Beroun. He has a unique story. Ladislav Král was imprisoned during the Protectorate and the socialist regime. The document chronologically tells the key moments of his life. Ladislav Král's daughter Marta Kadečková borned Králová tells and conveys vivid memories in an engaging way about her father. Informations about Ladislav Kral and his life destiny in the document are supplemented by the researcher and historian PhDr. Martin Jindra. The aim of the work is to bring this story closer to the general public. It is still very important to remember such personalities and stories. Ladislav Král died prematurely at the age of 68 in 1970 as a result of the illnesses and psychological hardships experienced in prison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladislav_Kral_bakalarska_prace_Matous_Kadecka.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
Kadecka_v.docxPosudek vedoucího práce40,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kadecka_o.docxPosudek oponenta práce41 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kadecka.pdfPrůběh obhajoby práce261,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.