Title: Mé místo je tento svět
Other Titles: My place is this world
Authors: Krčková, Michaela
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42016
Keywords: kůrovec;vysočina;kalamita;samoobnova přírody;plastiky;land art;kůra;les;krajina
Keywords in different language: bark beetle;vysočina region;nature;forest;bark;sculpture;land art;landscape;restore itself
Abstract: Vybrala jsem si téma Mé místo je tento svět. Umožnilo mi to věnovat se tvořivě problematice kůrovce. Lesy v kraji Vysočina téměř zničil kůrovec. Chtěla jsem umístit plastiky do zničené krajiny a poukázat tak na tragickou situaci. Zároveň jsem chtěla vyjádřit naději ve schopnost přírody obnovovat se za pomoci člověka i bez něj. Spojila jsem tak svoji lásku k land artu, plastikám a mému oblíbenému místu, kde byly všechny stromy vykáceny. Jedná se o oblast údolí řeky Brtnice u města Jihlavy. Objekty jsem tvořila z pletiva, sádry a kůry z pokácených stromů. Experimentovala jsem s přírodním materiálem nalezeným při instalaci. Velkou roli v mém díle hrála improvizace a náhoda. Kvůli měnícímu se počasí a práci lesních dělníků byl prostor vždy jiný. Instalace probíhaly od podzimu 2019 do jara 2020. Rozmístění objektů po krajině tvořilo při každé instalaci "cestu", která vedla diváky přírodou. Práce má inspirovat k zamyšlení nad obnovou přírody.
Abstract in different language: I chose theme My place is this world. I could deal creatively with the bark beetle issue. The forests in Vysočina region were nearly destroyed. I wanted to place the sculptures in ruined landscape and point out the tragic situation. In the same time I wanted to express hope in nature ability to restore itself with a human help or without it. I connected my love for land art, sculptures and my favourite place where all the trees were cut down. It is the area of the Brtnice river valley near the town of Jihlava. Objects are made of fencing, gypsum and bark from cut trees. I also experimented with natural material found during installation. Improvisation and coincidence were big part of my work. Landscape was changing all the time because of work forest workers and different weather. Installations took place from autumn 2019 to spring 2020. The placement of objects across the landscape formed a "path" which led spectators through the nature. The work should inspire people to think over nature restoration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Michaela Krckova.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
Krckova_v.pdfPosudek vedoucího práce548,14 kBAdobe PDFView/Open
Krckova_o.docxPosudek oponenta práce60,76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krckova.pdfPrůběh obhajoby práce339,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.