Title: Specific landart
Other Titles: Specific landart
Authors: Švandová, Lucie
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42017
Keywords: kamenná loď;landart;vltava;noemova archa;vodní nádrž slapy;moráň;les;zatopené;osada;samota;artefakt;kresba;jabloň
Keywords in different language: stone boat;landart;vltava;noah´s ark;water reservoir tides;moráň;forest;flooded;settlement;solitude;artifact;drawing;apple tree
Abstract: Bakalářská práce na téma Specific landart poukazuje na zaniklé osady a samoty v důsledku výstavby vodní nádrže Slapy. Výstupem je landartový objekt, citlivě umístěn do terasu skalnatého kopce ve vesnici Nebřich. Landartový objekt je kamenná loď vytvořená z lokálního kamene typu břidlice a prachovce. Na počátku myšlenky byla jakási Noemova archa jako symbol zaplavení. Kamenná loď vyjadřuje absurditu dřívějších záplav a zaplavování v kontrastu s dnešním suchem. Loď postupně splývá s prostředím a postupně vznikne jakýsi artefakt minulosti a předzvěst budoucnosti, kdy loď vyschne. V lodi je vysazená vzrostlá jabloň jako symbol života, znovuzrození, které v mém případě symbolizuje nový život po změně.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis on the topic of Specific landart points to defunct settlements and solitudes due to the construction of the Slapy reservoir. The result is a landart building sensitively placed into the terrace of a rocky hill in the village of Nebřich. The landart object is a stone ship made of local stone. At the beginning of the idea, Noah's ark was a symbol of flooding. The stone boat expresses the absurdity of previous floods and flooding in contract to today´s drought.The ship gradually merges with the environment and gradually creates an artifact of the past and a foretaste of the future, when the ship dries out. There´s a grown apple tree planted in the ship as a symbol of life a rebirth that in my case symbolizes new life after change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Svandova- Lucie.pdfPlný text práce12,97 MBAdobe PDFView/Open
Svandova_v.pdfPosudek vedoucího práce517,99 kBAdobe PDFView/Open
Svandova_o.docxPosudek oponenta práce60,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Svandova.pdfPrůběh obhajoby práce289,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.