Title: "Unexpected…"
Other Titles: "Unexpected ........."
Authors: Kapr, Jakub
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Železný Adam, MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42018
Keywords: porcelán;diy;nádoba;kov;plast;kombinace;montování
Keywords in different language: porcelain;diy;container;metal;plastic;combination;assembly
Abstract: Má práce vychází z použití jednoduché nádoby, "ultimátní" nádoby, která se za použití komponentů ze stavebnin, železářství či instalatérství a případném proražení určených otvorů, může přeměnit na několik různých užitných nádob jako je např. hrnek, půllitr, květináč, konvice, dávkovač, nádoba na uskladnění potravin. Záleží jen na uživateli, co potřebuje a jaké komponenty využije pro finální podobu. Celý koncept díla se opírá o směr DIY - Do it yourself. Dílo se skládá ze tří tvarů rotačních nádob o objemu 250 ml, 500 ml a 1500 ml tak, aby pokryly větší škálu využití. Každá z těchto nádob má několik možných úprav pro uchycení komponentů, které je možné najít doma nebo koupit ve stavebninách tak, aby bylo možno každou nádobu upravit do několika druhů podob. Nádoby využívají držák na hmoždinky pro možnost našroubování různých komponentů, dále drážky uzpůsobené pro uchycení pásek a objímek a kruhové prohlubně pro proražení a usazení kohoutků.
Abstract in different language: My work is based on the use of a simple container, "ultimate" container, which using components from building materials, hardware or plumbing and possible punching of designated holes, can be transformed into several different useful containers such as a mug, pint, flowerpot, kettle, dispenser, food storage container ect. It only depends on the user, what user needs and what components he will use for the final form. The whole concept of the work is based on the DIY - Do it yourself direction. The work consists of three shapes of rotating containers, which have a content of 250 ml, 500 ml and 1500 ml to cover a wider range of use. Each of these containers has several possible modifications for attaching components that can be found at home or purchased in building materials so that each container can be modified into several types of forms. The containers use a holder for dowels, grooves and circular depression. A holder for dowels is used to various components can be screwed, grooves are adapted for holding strips and sleeves and circular depressions are used to pierce and set taps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kapr_Jakub.pdfPlný text práce798,47 kBAdobe PDFView/Open
Kapr_v.docxPosudek vedoucího práce40,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kapr_o.pdfPosudek oponenta práce664,64 kBAdobe PDFView/Open
Kapr.pdfPrůběh obhajoby práce340,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.