Title: BARVY NOCI A STÍNY DNE
Other Titles: NIGHT COLORS AND SHADES OF THE DAY
Authors: Kovalenko, Daniella
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42020
Keywords: světlo;stíny;malba;nova malba;násilí;barevne plochy;folie;plast;sklo;lidě;příběhy;hra;zakladne barvy;lazury;objemne práce;psychologie.
Keywords in different language: light;shadows;violence;transparency;colore spots;folies;transformation;plastic;glass;people;stories;game;main colours;layers;psychologie;fire;hot gun.
Abstract: Jsem zvolila téma: "Barvy nocí a stíny dne". V cyklu obrazu jsem chtela ukaat inu cestu malby. Z použitím základních prvkuv pojeti malba, a to je světlo a barva. Jsem to ukazala z pomocí nakládání barevných fólie, barevy, struktury, objem a svěhlo A mícháním to dohromady za principům impresionistů, totiž světlem. Taky jsem ukazala přiběhy různých ludi, jejích a můj počít ze současné doby. A zřejmě násilí, a kontrastnost životak. Taky jak světlo a struktury mění malbu. Hlavě jiní spusom zobrazování obrazu, ne pomoci štětce a barvy. Obrazy je retmicky a měji v sobě kompozice kteru divák muže změnit proto že každa kocka je jedinečna ale zaroveň tvoři barevně a kompozičně tváře. Používám teple a chladné barvy taky lazury. Klidně a rytmické obrazy.
Abstract in different language: I chose the theme: "Colors of nights and shadows of the day". In the cycle of painting, I wanted to show another way of painting. I am using basic elements in the concept of painting, that is light and color. I showed it by using colored foils, paintings, structures and light.. And mixing it together with the principes of the Impressionists, namely light. I also showed stories of various people, hers and my conception from the present. And apparently violence, and the contrast of life. As well as light and structures change the painting. The head of others triggers the display of the image, not with the help of a brush and paint. The images are retmic and have a composition in which the viewer can change because each cube is unique but at the same time forms faces in color and composition. I use warm and cool stains too. Calm and rhythmic images.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BD_Daniella Kovalenko.pdfPlný text práce475,46 kBAdobe PDFView/Open
KOVALENKO.docxPosudek oponenta práce40,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KOVALENKO_0.docxPosudek vedoucího práce43,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KOVALENKO.pdfPrůběh obhajoby práce331,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.