Title: Praktický dekor
Other Titles: Practical decor
Authors: Babecová, Katarína
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42038
Keywords: závislost na mobilu;uvědomění;sebereflexe;bytí v přítomnosti;kolekce klidu;meditační koutek;digitální technologie;zpomalení
Keywords in different language: mobile phone addiction;consciousness;self-reflection;be present;calmness collection;meditation corner;digital technology;slowing down
Abstract: Kolekce NOW reaguje na závislost člověka na mobilním telefonu. Snahou kolekce je pomoci člověku vymanit se z virtuálního světa a vrátit se zpět do přítomnosti. Za tímto účelem vzniklo pět produktů- sedák, stolek, zrcadlo MError, klapky na uši SHHell a Průvodce klidu. Dohromady vytváří koutek sloužící k nerušenému odpočinku od technologického světa. Produkty lze použít v rámci i mimo kolekce.
Abstract in different language: The NOW collection responds to human addiction on a mobile phone. The collection aims to help a person break out of the virtual world and return to the present moment. As a result, I designed five products- a floor seat, a table, a mirror MError, a sound-blocking ear covers SHHell and The Calmness Guide. Together they create a place for undisturbed rest from the technological world. Products can be used individually or within the collection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP_babecova_katarina.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Babecova_v.pdfPosudek vedoucího práce336,42 kBAdobe PDFView/Open
Babecova_o.docxPosudek oponenta práce40,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Babecova.pdfPrůběh obhajoby práce339,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.