Title: LIDOVÁ SLOVESNOST V DESIGNU NÁBYTKU
Other Titles: Folk verbal tradition in furniture design
Authors: Kvaček, Adam
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42042
Keywords: hornictví;design lidové tradice;světlo;vzduch
Keywords in different language: mining;design of folk tradition;light;air
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování tématu lidová tradice v designu. Do navrženého produktu se promítá jedno z českých tradičních řemesel, hornictví. Produkt tak vzdává hold hornictví i samotným horníkům, jejichž živá tradice pomalu zaniká. Motiv hornictví je promítnut do dvojice interiérových světel - lustru a stolního světla, které připomínají některé prvky z hornického prostředí a mají tak veřejnost upozornit na toto komplikované téma. Jako motiv hornictví jsou použity světlo a vzduch, jakožto základní potřeby pro přežití v dole, které jsou znázorněny čirým sklem doplněným mosaznými prvky znázorňujícími industriální prostředí.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the topic of folk culture and tradition in design. The designed product is reflecting on one of traditional Czech crafts, mining. Design is therefore meant as a tribute to the craft and craftsmen whose culture and customs are slowly disappearing. The motive of mining is projected into a couple of interior lights - a chandelier and a table lamp which bring to mind some of the elements of a mine environment. This way, the general public is enlightened about the complicated topic of mining. As a key motive of mining are used the light and air which are the basic needs for surviving in a mine. The light and air are exhibited by clear glass, and the industrial nature of a mine is displayed by brass elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adam_kvacek_bakalarska_2020_prace_teoreticka_cast.pdfPlný text práce6,37 MBAdobe PDFView/Open
Kvacek_v.pdfPosudek vedoucího práce336,71 kBAdobe PDFView/Open
Kvacek_o.pdfPosudek oponenta práce524,06 kBAdobe PDFView/Open
Kvacek.pdfPrůběh obhajoby práce316,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.