Title: Low cost, low tech
Other Titles: Low cost, low tech
Authors: Straková, Anna
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42045
Keywords: modulární systémy;úložný systémy;kompozitní materiály;odpadní materiály;beton;stavební suť;ekologie
Keywords in different language: modular systems;storage systems;composite materials;waste materials;concrete;building debris;ecology
Abstract: Jedná se o modulární systém, který umožňuje tvarové řešení podle písmene L. Velikost produktu je 45 x 45 cm a je tak vhodný jako knihovna, dělicí příčka, nebo jakýkoli jiný úložný systém. Jako materiál je použit beton s příměsí stavební suti, která upravuje vlastnosti použitého betonu. Výsledný produkt je ekologičtější, právě díky použití stavební suti jako materiálu jinak těžce využitelnému pro další zpracování a zároveň snižuje obsah neekologicky produkovaného cementu.
Abstract in different language: I made a modular system that allows a shape solution according to the letter L. The size of the product is 45 x 45x cm and it is suitable as a bookcase, partition, or any other storage system. The material used is concrete with an admixture of building debris, which modifies the properties of the concrete used. The resulting product is more environmentally friendly, thanks to the use of building debris as a material that is otherwise difficult to use for further processing and at the same time reduces the content of non-ecologically produced cement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Strakova_Anna.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Strakova_v.pdfPosudek vedoucího práce336,09 kBAdobe PDFView/Open
Strakova_o.docxPosudek oponenta práce40,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Strakova.pdfPrůběh obhajoby práce287,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.