Title: Dovolání v trestním řízení
Other Titles: Extraordinary appeal in criminal proceedings
Authors: Venclová, Petra
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4205
Keywords: dovolání;trestní řízení;trestní řád;mmimořádný opravný prodstředek;obviněný;soud;nejvyšší soud;trestní zákon;judikatura
Keywords in different language: appeal;criminal proceedings;criminal procedure;extraordinary appeal;defendant;court;high court;criminal law;judicature
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek. Práce hodnotí současnou právní úpravu de lege lata a též je zaměřena na návrhy právní úpravy do budoucna, tj. de lege ferenda. Autorka srovnáná českou právní úpravu se slovenskou. Diplomová práce se ve značné části opírá o metodu judikatorního rozboru.
Abstract in different language: Diploma thesis gives a complex view on the extraordinary appeal in prosecution in the Czech Republic.The diploma thesis is divided into two main parts. First part mainly describes the extraordinary appeal in the Czech Republic and consolidates the up to date published information. The first chapter describes also main principles which are used in the extraordinary appeal procedure. The first chapter also illustrates conditions of extraordinary appeal?s applicability and reasons why the extraordinary appeal could be filed. The second part of the diploma thesis included in chapter two describes in detail the legal regulation of extraordinary appeal in the Slovak republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petra Venclova.pdfPlný text práce665,05 kBAdobe PDFView/Open
Venclova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce689,62 kBAdobe PDFView/Open
Venclova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce640,31 kBAdobe PDFView/Open
Venclova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.