Název: Dovolání v trestním řízení
Další názvy: Extraordinary appeal in criminal proceedings
Autoři: Venclová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4205
Klíčová slova: dovolání;trestní řízení;trestní řád;mmimořádný opravný prodstředek;obviněný;soud;nejvyšší soud;trestní zákon;judikatura
Klíčová slova v dalším jazyce: appeal;criminal proceedings;criminal procedure;extraordinary appeal;defendant;court;high court;criminal law;judicature
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek. Práce hodnotí současnou právní úpravu de lege lata a též je zaměřena na návrhy právní úpravy do budoucna, tj. de lege ferenda. Autorka srovnáná českou právní úpravu se slovenskou. Diplomová práce se ve značné části opírá o metodu judikatorního rozboru.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis gives a complex view on the extraordinary appeal in prosecution in the Czech Republic.The diploma thesis is divided into two main parts. First part mainly describes the extraordinary appeal in the Czech Republic and consolidates the up to date published information. The first chapter describes also main principles which are used in the extraordinary appeal procedure. The first chapter also illustrates conditions of extraordinary appeal?s applicability and reasons why the extraordinary appeal could be filed. The second part of the diploma thesis included in chapter two describes in detail the legal regulation of extraordinary appeal in the Slovak republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Petra Venclova.pdfPlný text práce665,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Venclova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce689,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Venclova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce640,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Venclova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.