Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDuchek Tomáš, MgA.
dc.contributor.authorZemek, Vít
dc.contributor.refereeGočál Šimon, Bc.
dc.date.accepted2020-8-24
dc.date.accessioned2020-11-17T00:30:33Z-
dc.date.available2019-5-31
dc.date.available2020-11-17T00:30:33Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier81150
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42096
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na středověké pastevectví. Zabývá se digitální malbou - portrétem a krajinomalbou. V práci jsem se zaměřoval na realistickou studii zvířat, lidí a krajin české země. Výsledná kniha má pevnou vazbu V8 - matné lamino desky s parciálním lakem a křídovým papírem uvnitř.cs
dc.format20 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectpastevectvícs
dc.subjectdigitální malbacs
dc.subjectilustracecs
dc.subjectrealismuscs
dc.titleIlustrovaná knihacs
dc.title.alternativeIlustrated booken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on medieval pastoralism. It deals with digital painting - portrait and landscape painting. I focused on a realistic study of animals, people and landscapes of the Czech lands in my work. The final book has a V8 hardcover - matt laminated cover with a varnish and chalk paper inside.en
dc.subject.translatedmedievalen
dc.subject.translatedpastoralismen
dc.subject.translateddigital paintingen
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedrealismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zemek_Vit.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Zemek.pdfPosudek vedoucího práce463,62 kBAdobe PDFView/Open
Zemek_0.pdfPosudek oponenta práce546,5 kBAdobe PDFView/Open
Zemek_1.pdfPrůběh obhajoby práce292,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.