Title: "NEVSTUPUJ, KDO NEZNÁŠ GEOMETRII" /Platón/ Autorská kolekce, série šperků/objektů, včetně etuí, v počtu min. 7 ks.
Other Titles: "LET NO ONE IGNORANT OF GEOMETRY ENTER HERE" /Plato/ Author collection, jewelry series/object series, including jewelry boxes, in min. 7 pcs.
Authors: Syřišťová, Veronika
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Spiwoková Světlana, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42115
Keywords: šperky;objekty;brože;stožáry vysokého napětí;příhradové konstrukce;mosaz;nýtování;mosazné profily;patinování;galvanické pokovení
Keywords in different language: jewelry;objects;brooches;high voltage pylons;truss structures;brass;riveting;brass profiles;patination;galvanic plating
Abstract: Mým cílem bylo vytvořit práci, která bude reakcí na příhradové konstrukce stožárů vysokého napětí. Chtěla jsem ukázat, že tyto stavby, ačkoliv jsou mnohými nenáviděné, mohou mít vysokou estetickou hodnotu. Svou práci jsem nazvala POZOR!, což odkazuje k původní funkci stožárů vysokého napětí a s ním spojeného nebezpečí. Jedná se o kolekci mosazných objektů/broží, které jsou spojovány pomocí nýtů. Výsledné šperky jsou tří barevností a to černé, stříbrné a oranžové.
Abstract in different language: My goal was to create work that will be inspired by the truss structures of high voltage pylons. I wanted to show that these buildings, although they are hated by many people, can have a high esthetic value. I named my work ATTENTION !, which refers to the original function of high voltage pylons and the dangers associated with it. It is a collection of brass objects / brooches that are connected by rivets. The resulting jewelry are divided into three colors - orange, black and silver.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Veronika-Syristova_0.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Syristova.pdfPosudek oponenta práce564,96 kBAdobe PDFView/Open
Syristova_0.pdfPosudek vedoucího práce137,31 kBAdobe PDFView/Open
Syristova_1.pdfPrůběh obhajoby práce285,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.