Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMlichová, Katarína
dc.date.accessioned2020-11-19T08:13:51Z
dc.date.available2020-11-19T08:13:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 1, s. 47-92.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/11/Memo_2020_final1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42122
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherviaCentrumcs
dc.rights© viaCentrumcs
dc.subjectHarvelkacs
dc.subjectRiečnicacs
dc.subjectNová Bystricacs
dc.subjectpřehradacs
dc.subjectorální historiecs
dc.subjectvysídlenícs
dc.subjectrozvojový projektcs
dc.subjectvysídlení kvůli rozvojovému projektucs
dc.titleZatopené obce Harvelka a Riečnica. Vplyv vysídlenia na ich obyvateľovsk
dc.title.alternativeFlooded villages Harvelka and Riečnica. The Impact of Displacement on Their Inhabitantsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article is a continuation of the author’s article published in 2018 and again focuses on two villages in the Kysuce region, Harvelka and Riečnica, which residents had to abandon due to the construction of the Nová Bystrica reservoir, which currently serves as an important source of drinking water for the region. The displacement of the population was taking place gradually, beginning on February 12, 1970, when the Ministry of Forests and Water Management of the Czechoslovak Socialist Republic issued the building permit. Through written sources, literature and the testimonies of displaced people obtained during the qualitative research phase, this article deals with the displacement of the inhabitants of Harvelka and Riečnica and their connection to their home. It also describes the phenomenon of displacement due to development projects.en
dc.description.abstract-translatedPredkladaný článok je akýmsi pokračovaním príspevku autorky z roku 2018 a opäť sa zameriava na dve kysucké obce, Harvelku a Riečnicu, ktoré ich vtedajší obyvatelia museli opustiť z dôvodu výstavby Vodárenského diela Nová Bystrica, ktoré v súčasnosti plní úlohu významného zdroja pitnej vody pre kysucký región. K vysídľovaniu obyvateľstva dochádzalo postupne, jeho počiatkom bolo rozhodnutie o stavbe na tomto území, ktoré vydalo Ministerstvo lesov a vodohospodárstva ČSSR 12. februára 1970. Prostredníctvom písomných prameňov, literatúry a predovšetkým prostredníctvom svedectiev rodákov získaných počas kvalitatívneho výskumu nasledujúci text sprostredkováva a popisuje vplyvy vysídlenia na vtedajších obyvateľov Harvelky a Riečnice a ich väzbu na stratený domov. Zároveň tiež popisuje fenomén vysídlenia z dôvodu realizácie rozvojových projektov ako takého.sk
dc.subject.translatedHarvelkaen
dc.subject.translatedRiečnicaen
dc.subject.translatedNová Bystricaen
dc.subject.translateddamen
dc.subject.translatedoral historyen
dc.subject.translateddisplacementen
dc.subject.translateddevelopment projecten
dc.subject.translateddevelopment‑induced displacementen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 10, č.1 (2020)
Roč. 10, č. 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlichová.pdfPlný text2,82 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.