Title: Evaluace e-learningového kurzu prevence močové infekce vzniklé v souvislosti s katetrizací močového měchýře
Authors: Krocová, Jitka
Prokešová, Radka
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 35-46.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42168
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: infekce;močové ústrojí;prevence;ošetřovatelství;vzdělávání
Keywords in different language: infection;urinary tract;prevention;nursing;education
Abstract: Riziky infekcí močových cest souvisejících s katetrizací močového měchýře (Catheter-associated urinary tract infections – CAUTI) jsou zejména dlouhodobá katetrizace (často bez relevantní indikace), vyšetřovací či operační výkony v oblasti urogenitálního traktu, dále opakované rozpojení drenážního systému, nekompetentní zdravotnický pracovník, nízká kvalita ošetřovatelské péče a samotný pacient (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrák et al., 2014; Jirouš, 2012; Sujijantararat et al., 2005; Underwood, 2015). Je zřejmé, že se rizika vzniku CAUTI týkají více oblastí. V oblasti prevence infekcí močových cest souvisejících s katetrizací močového měchýře jsou využívány především tzv. balíčky preventivních opatření – multifaktoriální opatření. Preventivními kroky CAUTI je dodržování aseptických postupů při katetrizaci močového měchýře, ošetřovatelská péče o pacienta s močovým katetrem dle standardních postupů respektující doporučené postupy a EBP (Evidence- based practice), kompetentní, tedy vzdělaný zdravotník. Vzdělávání zdravotníků v této problematice je doporučováno jako úvodní školení a také formou periodického vzdělávání (Jirouš, 2012). Za podpory projektu “Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení – 2. etapa”, s reg. číslem 4/19/BKZP byl na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni vytvořen v prostředí LMS Moodle e learningový kurz, který byl využit k výuce studentů oboru Všeobecná sestra a dále byl nabídnut a následně i realizován u poskytovatele zdravotní péče. Tento kurz z roku 2019 byl počátkem března 2020 aktualizován, doplněn a v rámci distanční výuky využit v době karantény související se situací SARS-CoV-2. I aktuálně je kurz znovu inovován a bude v letním semestru akademického roku 2020/2021implementován do výuky studijního programu Všeobecné ošetřovatelství prezenční i kombi formy (cca. 65 studentů). V příspěvku je prezentována evaluace kurzu studenty nelékařských studijních programů/oborů, jedná se o hodnocení inovované varianty kurzu z roku 2020.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krocová.pdfPlný text250,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.