Název: Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči
Autoři: Bejvančická, Petra
Citace zdrojového dokumentu: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 65-74
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42170
ISBN: 978-80-261-0963-1
Klíčová slova: anesteziologie;model Dorothey Elisabeth Orem;Teorie deficitu sebepéče
Klíčová slova v dalším jazyce: anesthesiology;Dorotheya Elisabeth Orem model;Theory self-care deficit
Práva: © autoři
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bejvančická.pdfPlný text113,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.