Title: A Bund der Landwirte és a Deutsche christlichsoziale Volkspartei az 1918–1938-as években. Adalék a politikai aktivizmus történetéhez az első Csehszlovák Köztársaságban
Other Titles: Bund der Landwirte a Deutsche christlichsoziale Volkspartei v letech 1918-1938. Příspěvek k historii politického aktivismu v první Československé republice
Authors: Novotný, Lukáš
Citation: NOVOTNÝ, L. A Bund der Landwirte és a Deutsche christlichsoziale Volkspartei az 1918–1938-as években. Adalék a politikai aktivizmus történetéhez az első Csehszlovák Köztársaságban. Fórum társadalomtudoányi szemle, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 81-101. ISSN 1335-4361.
Issue Date: 2020
Publisher: Forum Minority Research Institute
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42215
ISSN: 1335-4361
Keywords: první československá republika;německé menšinové strany;aktivismus;účast ve vládě
Keywords in different language: az Első Csehszlovák Köztársaság;német kisebbségi pártok;aktivizmus;kormányzati részvétel
Abstract: Rövid fennállása alatt Csehszlovákiát a háborúk közötti időszakban egy sor szokásos politikai párt jellemezte, amelyek között nemcsak jobboldali, középső és baloldali pártok, hanem nemzeti alapon felállított politikai platformok is szerepeltek. A Bund der Landwirte (BdL) volt a legerősebb polgári párt, amely a Csehszlovákiában élő németek érdekeit védte az Első Csehszlovák Köztársaság teljes fennállása alatt. A BdL a német aktivizmus vezető promótere volt. Körülbelül két és fél évvel a háború után nyilvánvalóvá vált, hogy az együttműködés jobb, mint a csehszlovák kormány elleni ellenzéki politika folytatása, legalábbis a gazdasági téren. A Deutsche christlichsoziale Volkspartei (DCV) képviselői párbeszédet folytattak a csehszlovák politikusokkal is, de a párt kormánytól való távozása fokozatos radikalizálódást eredményezett. A Sudetendeutsche Partei (SdP) felállítása és dominanciája az 1935-ös választások során mindkét aktivista párt bukását jelentette.
Během své krátké existence bylo Československo v meziválečném období charakterizováno řadou standardních politických stran, a to nejen pravicových, středových a levicových, ale také politických platforem založených na národní základně. Bund der Landwirte (BdL) byla nejsilnější občanskou stranou hájící zájmy Němců v Československu po celou dobu existence první Československé republiky. BdL byla předním propagátorem německého aktivismu. Asi dva a půl roku po válce vyšlo najevo, že spolupráce je lepší než provádění opoziční politiky proti československé vládě, alespoň v ekonomické oblasti. Zástupci Deutsche christlichsoziale Volkspartei (DCV) také vedli dialog s československými politiky, ale odchod strany z vlády vedl k její postupné radikalizaci. Vznik a dominance Sudetendeutsche Partei (SdP) ve volbách v roce 1935 znamenaly pád obou aktivistických stran.
Rights: Plný text není přístupný.
© Forum Minority Research Institute
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
szemle_2020_4_novotny.pdf827,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD