Název: Výjimečný trest - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Exceptional punishment - criminal law and criminological aspects
Autoři: Hrnčířová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Suk, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4222
Klíčová slova: výjimečný trest;doživotí;trestněprávní aspekt;kriminologický aspekt;resocializace;výkon trestu odnětí svobody;trest smrti;milost;amnestie;vzdělávání a práce vězňů;mladistvý;pojem a účel trestu;historie trestů;viktimologie;kriminalita;kriminologie
Klíčová slova v dalším jazyce: exceptional sentence;life imprisonment;criminal aspect;forensic aspect of rehabilitation;imprisonment;death sentence;pardon;amnesty;education and employment of prisoners;juvenile;concept and purpose of punishment;history records;victimology;crime;criminology
Abstrakt: Práce se zabývá ukládáním výjimečného trestu v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Velké Británii, USA a arabských státech. Těžiště práce spočívá v trestněprávních aspektech ukládání výjimečného trestu (20-30 let odnětí svobody až doživotí). Kriminologická část se zabývá popisem pachatele, těží z psychologických studií a statistických údajů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the exceptional sentence in the Czech Republic, Slovak Republic, Austria, UK, U.S. and Arab states. The focus of the work lies in the criminal aspects of exceptional sentence (20-30 years imprisonment to life imprisonment). Crime section refers offenders benefit from psychological studies and statistical data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrncirova_DP Vyjimecny trest 2012.pdfPlný text práce374,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrncirova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce945,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrncirova_oponent_Suk.pdfPosudek oponenta práce517,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrncirova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4222

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.