Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStraka, Ondřej
dc.contributor.authorPunčochář, Ivo
dc.date.accessioned2020-12-07T11:00:15Z-
dc.date.available2020-12-07T11:00:15Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSTRAKA, O., PUNČOCHÁŘ, I. Hierarchical Active Fault Diagnosis for Stochastic Large Scale Systems with Coupled Faults. In: Proceedings of the 2020 IEEE 23rd International Conference on Information Fusion (FUSION). Rustenburg: IEEE, 2020. s. 1-8. ISBN 978-0-578-64709-8.cs
dc.identifier.isbn978-0-578-64709-8
dc.identifier.uri2-s2.0-85092704941
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42251
dc.description.abstractČlánek se zabývá aktivní detekcí poruch rozlehlých stochastických systémů s poruchami modelovanými pomocí závislých markovských řetězců. Systém je popsán několika modely popisujícími bezporuchové a poruchové chování systému. Cílem aktivního detektoru je vedle samotné detekce také aktivní buzení systému s cílem zlepšit kvalitu detekce. Algoritmus se skládá ze dvou částí: off-line návrhu Bellmanovy funkce poskytující optimální buzení a on-line estimace, která generuje rozhodnutí a vybírá optimální buzení na základě Bellmanovy funkce. Konkrétně se článek zaměřuje na on-line estimaci a navrhuje algoritmus v hierarchické struktuře. Lokální uzly odhadují spojitý stav subsystémů, vybírají optimální buzení a posílají lokální věrohodnosti do centrálního uzlu. Centrální uzel generuje rozhodnutí a posílá příslušné pravděpodobnosti lokálním uzlům. Chování navrženého algoritmu je ověřeno jednoduchým numerickým příkladem.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEEen
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 2020 IEEE 23rd International Conference on Information Fusion (FUSION)en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© IEEEen
dc.subjectDetekce chybcs
dc.subjectrozlehlé systémycs
dc.subjectvícemodelový přístupcs
dc.subjectdistribuované odhadovánícs
dc.titleHierarchical Active Fault Diagnosis for Stochastic Large Scale Systems with Coupled Faultsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the active fault diagnosis of large scale stochastic systems with faults modeled as mutually dependent Markov chains. The system is described by multiple models representing fault-free and faulty behavior of the system. The aim of the active fault detector in addition to detecting the faults is to excite the system to improve the detection quality. The algorithm consists of two stages: the off-line design of the Bellman function providing the optimal excitation and the on-line estimation, which generates the decisions and selects the optimal excitation according to the Bellman function. In particular, the paper focuses on the online estimation and proposes an algorithm in the hierarchical architecture. The local nodes estimate the continuous state of the subsystems, select the optimal excitations and send local likelihoods to the central node. The central node generates the decisions and submits the respective model probabilities to the local nodes. The performance of the proposed algorithm is validated using a simple numerical example.en
dc.subject.translatedFault diagnosisen
dc.subject.translatedlarge-scale systemsen
dc.subject.translatedmultiple-modelen
dc.subject.translateddistributed estimationen
dc.identifier.doi10.23919/FUSION45008.2020.9190304
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930773
dc.project.IDGA18-08531S/Aktivní přístup k detekci poruch ve stochastických rozlehlých systémechcs
dc.project.IDSGS-2019-020/Rozvoj a využití kybernetických systémů identifikace, diagnostiky a řízení 4cs
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_FUSION20_StPu.pdf355,94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD