Title: Spolupracující obviněný
Other Titles: Cooperating defendant
Authors: Ježek, Robert
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42268
Keywords: spolupracující obviněný;korunní svědek;organizovaný zločin;zvláštní ochrana svědků
Keywords in different language: cooperating defendant;crown witness;organized crime;special protection of witnesses
Abstract: Rigorózní práce se věnuje právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného, která je v českém právním řádu obsažena v ustanovení § 178a trestního řádu a souvisejících ustanoveních trestního zákoníku. Cílem rigorózní práce je analýza platné a účinné právní úpravy institutu spolupracujícího obviněného, její vyhodnocení z hlediska jejích aplikačních možností, jakož i zasazení zkoumané právní úpravy do historického, teoretického a praktického kontextu, včetně vyjádření návrhů možných změn současného pojetí.
Abstract in different language: The rigorosum thesis deals with the legal regulation of the institute of cooperating defendant, which is in the Czech legal order contained in the § 178a of the Code of Criminal Procedure and related provisions of the Criminal Code. The aim of the thesis is to analyze the valid legal regulation of the institute of the cooperating defendant, its evaluation in terms of its application possibilities, and to place the examined legal regulation in the historical, theoretical and practical context, including expressing proposals for possible changes of the current concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Robert Jezek.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
op.p.RP Jezek.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
op.p.RP Jezek_0.pdfPrůběh obhajoby práce2,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.