Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKadlecová, Šárka
dc.date.accepted2020-10-26
dc.date.accessioned2020-12-14T23:11:15Z-
dc.date.available2018-6-18
dc.date.available2020-12-14T23:11:15Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-1
dc.identifier80764
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42280
dc.description.abstractDisertační práce se věnuje tématu politiky paměti, která se vztahuje k minulosti druhé světové války a nacistickému násilí. Případovou studii tvoří konstrukce kulturní paměti v památníku Ravensbrück, který stojí v místě bývalého ženského koncentračního tábora, a proměna této paměti v čase. Za použitímetody diskursivní analýzy vizuálního a textového materiálu ze dvou výstav jsou identifikovány tři reprodukované diskursy: diskurs nacionalismu, individualismu a zápasu o uznání. Jsou zkoumány reprezentace obětí vyvstávající na základě procesu vytváření sdíleného utrpení a také struktura činitelů zapojených do vytváření narativů o minulosti.cs
dc.format140 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkulturní paměťcs
dc.subjectpamátník ravensbrückcs
dc.subjectdiskursivní analýzacs
dc.subjectvizuální metodycs
dc.subjectnacionalismuscs
dc.subjectindividualismuscs
dc.subjectzápas o uznánícs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectkolektivní traumacs
dc.titleWhat is to remember: Construction of cultural memory at the Ravensbrück Memorialcs
dc.title.alternativeWhat is to remember: Contruction of Cultural memory at the Ravensbrück Memorialen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deals with the politics of memory related to the Nazi violence during the Second World War. The subject of study is the construction of the cultural memory at the Ravensbrück Memorial, situated on the site of a former women?s concentration camp, and the change of this memory over time. Deploying the method of discourse analysis of visual and textual materials from two exhibitions, three reproduced discourses are identified: the discourse of nationalism, individualism and the struggle for recognition. Also, the representation of victims emerging in the process of formation of collective suffering is discussed and the participatory structure engaged in creating narratives about the past is examined.en
dc.subject.translatedcultural memoryen
dc.subject.translatedravensbrück memorialen
dc.subject.translateddiscourse analysisen
dc.subject.translatedvisual methodsen
dc.subject.translatednationalismen
dc.subject.translatedindividualismen
dc.subject.translatedstruggle for recognitionen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedcollective traumaen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlecova_disertacePlný text práce2,2 MBUnknownView/Open
Kadlecova_oponent2Posudek oponenta práce174,88 kBUnknownView/Open
Kadlecova_prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce4,2 MBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.