Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠejvl, Michal
dc.contributor.authorSlavíková, Irena
dc.contributor.refereeCvrček, František
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:59:18Z-
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:59:18Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier42902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4230
dc.description.abstractAntropologie práva studuje právo jako jev společný všem lidem a národům. Z hlediska časové perspektivy zkoumá minulé i přítomné národy. Snaží se odkrýt prvky,který se vyskytují ve všech právních systémech různých kultur.Antropologie práva nás může obohatit o poznatky týkající se jiných společností nám neznámých, jejich právních norem, obyčejů, soudních precedentů a dalších kontrolních systémů.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectantropologiecs
dc.subjectprávocs
dc.subjectantropologie právacs
dc.subjectprávní pluralismuscs
dc.titleAntropologie právacs
dc.title.alternativeAntropology of Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedAnthropology of law is studying law as a phenomenon common to all peoples and nations. From terms of time perspective examines past and present nations. It seeks to uncover the elements that are present in all legal systems of different nations.Anhtropology of law can us enrich about the knowledge of the other companies are unknown, their laws, customs, judicial precedents and other monitoring systemsen
dc.subject.translatedanthropologyen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedanthropology of lawen
dc.subject.translatedpluralism of lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Antropologie prava - Irena Slavikova 280312.pdfPlný text práce351,81 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova ved..pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova op..pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce383,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.