Název: Vliv tvrdosti laserem kalené povrchové vrstvy na velikost řezných sil při frézování
Další názvy: Influence of laser hardening surface layer to cutting forces during milling
Autoři: Schejbal, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Honner, Milan
Oponent: Sklenička, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4233
Klíčová slova: laser;laserové kalení;laserová stopa
Klíčová slova v dalším jazyce: laser;laser hardening;laser spot
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá kalením laserem a jeho využitím v praxi. První část práce vysvětluje pojem laserové kalení a zabývá se teoretickými hledisky. Druhá část je empirická, kdy za podpory NTC testujeme kalení laserem v praxi. Přínosem diplomové práce je přiblížení dané problematiky všem technickým oborům a shrnutí základních faktů o laserovém kalení do uceleného celku.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is focused on steel hardening and its usage in praxis. First part of thesis explain the term of laser hardening and deal with the theoretical viewpoints. Second part is emperic, where laser hardening is tested with support of NTC company. Contribution of diploma thesis is to approach issues to all technical branches and sumarize the basic facts of laser hardening into entirety.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Schejbal.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce646,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce890,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce328,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.