Název: Trvanlivost nástroje při obrábění slitiny Nimonic 80A
Další názvy: Cutting tool live when machining superalloy Nimonic 80A
Autoři: Staviarský, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Oponent: Sklenička, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4236
Klíčová slova: trvanlivost nástroje;Nimonic 80A
Klíčová slova v dalším jazyce: cutting tool live;Nimonic 80A
Abstrakt: Tato diplomová práce měla za úkol zjistit, jaká je trvanlivost nástroje při obrábění slitiny Nimonic 80A. Byly testovány nástroje od 4 různých výrobců. Cílem bylo zjistit, jaká trvanlivost nástroje a jaký nástroj se nejlépe hodí pro obrábění Nimonicu 80A.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work was to find out what the cutting tool live when machining alloy Nimonic 80A. Were tested tools from 4 producers. The objective was to find out, what cutting tool live and what tool is the best suited from machining Nimonic 80A.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav STAVIARSKY, 2012.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Staviarsky - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce877,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Staviarsky - opo DP.PDFPosudek oponenta práce871,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Staviarsky - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce308,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.