Název: Utváření ocelových třísek při soustružení materiálů ,,Jethete" a ,,Hykro" ve firmě Precision Castparts CZ s.r.o.
Další názvy: Forming of steel chips during turning materials "Jethete" and "Hykro" in Precision Castparts CZ Ltd.
Autoři: Černý, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Skopeček, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4240
Klíčová slova: Materiál jethete M152;materiál hykro (EN40B);korozivzdorná ocel;břitová destička;řezné podmínky;utváření třísky;soustružení;chlazení;geometrie nástroje;obrobitelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Material jethete M152;material hykro (EN40B);stainless steel;tool tip;cutting conditionals;chip formation;turning;tool geometry;machinability
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku utváření třísek při soustružení materiálu jethete M152. V diplomové práci jsou uvedeny analýzy výběru nejvhodnějšího nástroje, řezného prostředí, řezných podmínek a ostatních parametrů za cílem dosažení vhodného tvaru a délky třísky při experimentálním soustružení. Dále jsou zde prezentovány výsledky experimentu s navrženými nástroji a veškerými zvolenými podmínkami pro soustružení, provedené pro firmu Precision Castparts CZ s.r.o. Popisované výsledky jsou v diplomové práci doloženy experimenty na reálném výrobku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on chip formation in turning material jethete M152. This thesis includes analyzes of selecting the most appropriate tool, cutting environment, cutting conditions and other parameters in order to achieve proper shape and length of chip during experimental turning. There are also presented experimental results with the proposed instruments and all elected conditions of turning made for the company Precision Castparts CZ s.r.o. in this thesis. Results described in this thesis are supported by experiments on a real product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomovaprace-Utvareniocelovychtrisekprisoustruzenimaterialu_Jethete''a_Hykro''vefirmePrecisionCastpartsCZs.r.o..pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny - opo. DP.PDFPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce250,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.