Název: Revitalizace metrologie ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s.
Další názvy: Revitalization of Metrology in ŠKODA ELECTRIC a.s. Company
Autoři: Holeček, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4243
Klíčová slova: metrologie;mezinárodní normy;kalibrace;měření délek;ČSN EN ISO 10012:2003;ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;international standards;calibration;measuring of lengths;ČSN EN ISO 10012:2003;ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na důkladnou analýzu současného stavu metrologie ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. Následně dochází k porovnání aktuálního stavu s požadavky zákona o metrologii, ČSN EN ISO 10012:2003 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Z porovnání vyplývají nedostatky a stanovují se nápravná opatření. Závěrem práce se řeší posouzení výhodnosti interních kalibrací délkových měřidel.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis focuses on detailed analysis of current condition of metrology in ŠKODA ELECTRIC Ltd. which is afterwards compared with metrology law requirements, ČSN EN ISO 10012:2003 and ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Subsequently the comparison shows the shortcomings and corrective measures are adopted. In the end of the thesis expediency of internal calibration of length measurements is compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP tisk.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holecek - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce931,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holecek - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce991,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holecek - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce274,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.