Název: Využitelnost laserového délkoměru Leica ve společnosti ŠKODA POWER s.r.o.
Další názvy: The usability of the laser range finder Leica in the company ŠKODA POWER s.r.o. (Ltd)
Autoři: Horňák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Oponent: Pospěch, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4245
Klíčová slova: laser tracker;T-Scan;ovlivňující faktory;MSA;experiment křídou;přesnost měření;měření lopatek;měření velkých těles;technická data;praktické možnosti zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: laser tracker;T-Scan;affecting factors;MSA;experiment with chalk;accuracy of gauging;gauging of vanes;gauging of big solids;technical dates;practical possibilities of apparatuses
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na využitelnost a funkčnost laserového délkoměru Leica. V práci se řeší způsobilost měřidla metodou MSA, porovnává se měření lopatek s 3D měřicím zařízením Zeiss a orýsování velkých těles s pracovníky rýsovací desky a s tím spojená časová a finanční hlediska. Cílem je zjistit, zda laserový délkoměr Leica vyhovuje požadavkům společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation is focused on applicability and functionality of laser range finder Leica. In praxis it´s solved eligibility of measuring instrument with a method MSA, compared gauging of vanes with 3D measuring instrument Zeiss and scribing of big solids with workers of place scribing. Overview their time and financial points of view. Aim is to find out, if laser range finder Leica is convenient for society requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hornak.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornak - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce846,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornak- oponentni - DP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornak- prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce264,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.