Název: Studie vlivu stability procesu na periodicitu procesu kontroly výrobků ve firmě PeHToo a.s.
Další názvy: Influence research of stability process on checking frequency of products in company PeHToo
Autoři: Pugner, Michal
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4249
Klíčová slova: stabilita procesu;způsobilost procesu;kontrola;SPC
Klíčová slova v dalším jazyce: process stability;process capability;checking process;SPC
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu kontrolních činností v podniku PeHToo a.s. s hlavním zaměřením na frekvenci kontroly na základě analýzy stability a způsobilosti výrobního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with analysis of current checking status in the PeHToo company. Main focus on frequency of checking operations based on process stability and process capability in production process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Studie vlivu stability procesu na periodicitu procesu kontroly v podniku PeHToo.pdfPlný text práce16,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pugner - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce836,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pugner - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce701,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pugner- prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce317,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.