Název: Nekonvenční řezání plechů plazmou a kyslíkem
Další názvy: unconventional methods of cutting plates by plasma and oxygen
Autoři: Rauch, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Švec, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4250
Klíčová slova: řezání plechů;plasmové řezání;řezání kyslíkem;řezání laserem;řezání vodním paprskem;geometrické tolerance;úhlová odchylka;tvrdost;drsnost
Klíčová slova v dalším jazyce: cutting metal plate;plasma cutting;oxygen cutting;laser cutting;water set cutting;geometric tolerance;angular displace;hardness;roughness
Abstrakt: Diplomová práce se v první části zabývá teorií nekonvenčního způsobu obrábění. Zabývá se moderními současně používanými metodami řezání plechů. Druhá část diplomové práce je experimentální. Experiment porovnává řezání plechů plasmou a kyslíkem ve výrobním podniku ve vztahu k nové technické normě pro provádění ocelových konstrukcí.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of thesis is engaged in theory of unconventional machining methods and progressive present methods of cutting metal plates. The second part of thesis is description and evaluation of practical experiment. In experiment I compared methods of cutting plates by plasma and oxygen in production factory in relation to new standard for execution of steel structures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_LR_2012.pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauch - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce877,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauch - opo DP.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauch - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce329,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.