Název: Stanovení nejistot měření při kalibraci dílenských měřidel
Další názvy: Determination of measurement uncertainties in the calibration of workshop gauges
Autoři: Silovský, Richard
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4251
Klíčová slova: přesnost měření;chyba měření;kalibrace;etalon;návaznost měřidel kalibrace;příměrné desky;nejistota měření
Klíčová slova v dalším jazyce: accuracy of measurement;measurement error;calibration;etalon;continuity of calibration measurement;measurement;surface plates;uncertainties
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice kalibrace měřidel a vyjadřování jejich výsledků měření. Cílem této diplomové práce je návrh optimálního kalibračního postupu pro měření rovinnosti příměrné desky včetně stanovení nejistoty měření pro zajištění podmínky správného a přesného měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The following diploma thesis concerns the issue of calibration and expression of its results. The aim of this diploma thesis is obtain an optimal calibration process in order to ensure proper and accurate measurement of surface plate including the establishment of measurement uncertainties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Silovsky portal.pdfPlný text práce26,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovsky - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce921,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovsky - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce621,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovsky - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce380,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.