Název: Aplikace metodiky Lean Six Sigma (DMAIC) při řešení projektu čistá montáž
Další názvy: Application of Lean Six Sigma methodology (DMAIC) for the project clean assembly
Autoři: Trnková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Zvoneček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4252
Klíčová slova: montáž;DMAIC;Lean Six Sigma;procesní zlepšování
Klíčová slova v dalším jazyce: assembly;DMAIC;Lean Six Sigma;process improvement
Abstrakt: Tato diplomová práce na téma Aplikace metodiky Lean Six Sigma (DMAIC) při řešení projektu ?čistá montáž? se zabývá problematikou týkající se neustálého zlepšování a zdokonalování procesů, nalezení a odstranění nedostatků a celkového zrychlení výroby. Je především orientovaná na odstranění nežádoucích aktivit z procesu a zamezení znečištění převodových skříní.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work on theme Application of Lean Six Sigma methodology (DMAIC) for the project ?clean assembly? solve problems related to incessant improve and perfection of process, find and remove imperfection and total acceleration production. Is mainly direct of eliminate undesirable activity from process and stop pollution of gearbox.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_TRNKOVA_TEREZA.PDFPlný text práce4,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce816,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce621,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce424,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.