Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘehoř, Jan
dc.contributor.authorZemene, Petr
dc.contributor.refereeZetek, Miroslav
dc.date.accepted2012-06-20
dc.date.accessioned2013-06-19T06:59:28Z-
dc.date.available2011-10-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:59:28Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-22
dc.identifier48768
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4253
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zaměřit se na problém vytahování nástroje, upnutého v tepelném upínači. Zmapování faktorů, které mají vliv na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači a určení jejich významu. Práce se zaměřuje na upínání nástrojů menších průměrů. Významným přínosem práce je především spolupráce s firmou GÜHRING spol. s r.o., rozšíření teoretických, ale i experimentálních znalostí týkající se problematiky upínání rotačních nástrojů.cs
dc.format76 s., 23 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttepelné upínací pouzdrocs
dc.subjectstabilita upnutícs
dc.subjectstabilita řezného procesucs
dc.subjectvytahování nástrojecs
dc.subjectupínací sílacs
dc.subjectplošný tlakcs
dc.subjectřezné sílycs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectmoderní metody obráběnícs
dc.titleVliv frézování na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači.cs
dc.title.alternativeThe effect of milling on the stability of the clamping tool in the thermal chuck.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis is to focus on a problem of removing tool clamped in the thermal chuck. Mapping all of the factors which have some influences on the stability of the clamping tool and to determine their significance. The thesis focuses on the clamping tools of smaller diameters. The most important contribution of this thesis is the possibility of cooperation with GÜHRING Inc., the extension of theoretical and experimental knowledge concerning the issues of clamping rotating tools.en
dc.subject.translatedthermal chucken
dc.subject.translatedclamping stabilityen
dc.subject.translatedthe stability of the cutting processen
dc.subject.translatedremoving toolsen
dc.subject.translatedclamping forceen
dc.subject.translatedsurface pressureen
dc.subject.translatedcutting forcesen
dc.subject.translatedvibrationsen
dc.subject.translatedmodern machining methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vliv frezovani na stabilitu upnuti nastroje v tepelnem upinaci.pdfPlný text práce10,07 MBAdobe PDFView/Open
Zemene - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce818,96 kBAdobe PDFView/Open
Zemene - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Zemene - obhajoba DP.PDFPrůběh obhajoby práce259,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.