Název: Optimalizace průběhu zakázky společnosti MBtech Bohemia s.r.o.
Další názvy: Optimization of the production orders in the company MBtech Bohemia s.r.o.
Autoři: Havlovicová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Zvoneček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4255
Klíčová slova: optimalizace;zakázka;dodavatel;zákazník;výroba;montáž;měření;neshoda;náklady;nápravná opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: optimization;contract;supplier;customer;production;assembly;measurement;disagreement;costs;corrective action
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá realizací zakázky ve společnosti MBtech Bohemia s.r.o. Úkolem analýzy průběhu konkrétní zakázky zvedacího stolu je identifikace slabých míst a odhalení příčin problémů při její realizaci a následné navržení nápravných opatření, která vedou k optimalizaci procesu .
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the realization of order in MBtech Bohemia s.r.o. The task of analyzing the specific order of the lifting table is to identify weak points and detect the causes of problems in its implementation and to propose subsequent corrective measures that lead to process optimization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Havlovicova Vendula_DP_2012.pdfPlný text práce27,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlovicova - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce786,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlovicova - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce612,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlovicova- prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce400,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.