Název: Využití dynamometrů Kistler při hodnocení tvrdosti laserem kalené povrchové vrstvy
Další názvy: The use of Kistlers dynamometers by the evaluation of the laser-hardened surface layer
Autoři: Samiecová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Honner, Milan
Oponent: Zetek, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4256
Klíčová slova: měření tvrdosti;povrchové kalení;laser;nástrojová ocel;vrtání;řezné síly
Klíčová slova v dalším jazyce: harness measurement;surface hardening;laser;tool steel;drilling;cutting forces
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zjištěním možnosti závislosti řezných sil při vrtání na tvrdosti vrstev laserem kaleného povrchu nástrojové oceli ČSN 41 9313. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky měření tvrdosti a kalení povrchů laserem. Druhá část je věnována provedeným experimentům. Výsledky řezných sil vrtání do laserem zakaleného povrchu jsou hodnoceny a dávány do souvislosti s hodnotami tvrdostí jednotlivých vrstev materiálu. Po jejich zhodnocení následují doporučení pro další experimenty.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation thesis is focused on to determine the relation possibilities of the drilling cutting forces to the hardness layer of the laser hardened surface of the tool steel ČSN 41 9313. First part contains theoretical introduction to the harness measurement and to the laser surface hardening problematique. Next part is dedicated to the executed experiments. The Results of the drilling cutting forces into the laser hardened surface are evaluated and given to the relation with the hardness values of individual layers of the material. After the evaluation the recommendations for further experiments are following.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Eliska Samiecova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samiecova - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce903,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samiecova -opo - DP.PDFPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samiecova - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce294,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.