Název: Analýza příčin nestálosti rozměrů broušeného dílce
Další názvy: Analysis of the causes of instability dimensional grinding parts
Autoři: Habich, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4257
Klíčová slova: oboustranné rovinné broušení;hodnocení způsobilosti procesů;regulační diagram;Ishikawa diagram;karbidonitridace
Klíčová slova v dalším jazyce: double-sided surface grinding;evaluation process capability;control chart;Ishikawa diagram;carbonitriding
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje analýzu výrobního procesu dílce pro špatné výsledky Cp a Cpk. V práci je stručně popsaná výroba od oboustranného broušení až ke kontrole. Analýza je provedená na základě předem určených možných příčin.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains an analysis of process components for the poor results of Cp and Cpk. This paper briefly described the production of double-sided grinding up to checking. The analysis is performed using predetermined possible causes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza nestalosti rozmeru brouseneho dilce.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habich - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habich - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce932,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habich - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce345,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.