Title: Analýza příčin nestálosti rozměrů broušeného dílce
Other Titles: Analysis of the causes of instability dimensional grinding parts
Authors: Habich, Jaroslav
Advisor: Zetek, Miroslav
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4257
Keywords: oboustranné rovinné broušení;hodnocení způsobilosti procesů;regulační diagram;Ishikawa diagram;karbidonitridace
Keywords in different language: double-sided surface grinding;evaluation process capability;control chart;Ishikawa diagram;carbonitriding
Abstract: Diplomová práce obsahuje analýzu výrobního procesu dílce pro špatné výsledky Cp a Cpk. V práci je stručně popsaná výroba od oboustranného broušení až ke kontrole. Analýza je provedená na základě předem určených možných příčin.
Abstract in different language: The thesis contains an analysis of process components for the poor results of Cp and Cpk. This paper briefly described the production of double-sided grinding up to checking. The analysis is performed using predetermined possible causes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza nestalosti rozmeru brouseneho dilce.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Habich - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Habich - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce932,82 kBAdobe PDFView/Open
Habich - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce345,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.