Title: Středověké využití Lnu přadného a Konopě seté dle archeologických nálezů
Other Titles: Mediaeval Utilization of Flax and Hemp According to the Archaeological Finds
Authors: Vychronová, Michaela
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Kočár, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4259
Keywords: středověk;historie;len;konopí;vlákno
Keywords in different language: middle ages;history;flax;hemp;fiber
Abstract: Rostliny jako len a konopí jsou dle archeologických dokladů známé kulturní rostliny již několik tisíciletí, pěstují se jako olejné a přadné kulturní plodiny. Tato práce se orientačně zabývá jejich domestikací a nejstaršími pravěkými nálezy, především se však věnuje středověkému využití lnu a konopě na základě archeologických dokladů. V práci je také věnována pozornost zpracování stonků, které provází specifické pracovní procesy přes vytrhávání stonků, jejich sušení, máčení v močidlech a další kroky. Práce se snaží poukázat na fakt, že středověký len a konopí se pěstovaly v mnohem větší míře, než se mnozí archeologové a jiní vědci domnívají.
Abstract in different language: Plants such as flax and hemp are known, according to archaeological evidence, for several millenia. They are grown as an oil and fibre crops. This document deals with their domestication and the oldest, prehistoric finds, however, deals primarily with the medieval use of flax and hemp on the basis of archaeological evidence. This paper also pay attention the processing of straw, which is related to a specific manufacturing processes from harvesting and drying to retting in retting pits, and another steps. The document tries to highligh the fact, that medieval flax and hemp were grown in a much greater extent than many archaeologists and other scientists believe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Vychronova_2011.pdfPlný text práce839,62 kBAdobe PDFView/Open
Vychronova-Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce898,81 kBAdobe PDFView/Open
Vychronova-Kocar OP.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Vychronova.pdfPrůběh obhajoby práce93,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.