Název: Středověké využití Lnu přadného a Konopě seté dle archeologických nálezů
Další názvy: Mediaeval Utilization of Flax and Hemp According to the Archaeological Finds
Autoři: Vychronová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Kočár, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4259
Klíčová slova: středověk;historie;len;konopí;vlákno
Klíčová slova v dalším jazyce: middle ages;history;flax;hemp;fiber
Abstrakt: Rostliny jako len a konopí jsou dle archeologických dokladů známé kulturní rostliny již několik tisíciletí, pěstují se jako olejné a přadné kulturní plodiny. Tato práce se orientačně zabývá jejich domestikací a nejstaršími pravěkými nálezy, především se však věnuje středověkému využití lnu a konopě na základě archeologických dokladů. V práci je také věnována pozornost zpracování stonků, které provází specifické pracovní procesy přes vytrhávání stonků, jejich sušení, máčení v močidlech a další kroky. Práce se snaží poukázat na fakt, že středověký len a konopí se pěstovaly v mnohem větší míře, než se mnozí archeologové a jiní vědci domnívají.
Abstrakt v dalším jazyce: Plants such as flax and hemp are known, according to archaeological evidence, for several millenia. They are grown as an oil and fibre crops. This document deals with their domestication and the oldest, prehistoric finds, however, deals primarily with the medieval use of flax and hemp on the basis of archaeological evidence. This paper also pay attention the processing of straw, which is related to a specific manufacturing processes from harvesting and drying to retting in retting pits, and another steps. The document tries to highligh the fact, that medieval flax and hemp were grown in a much greater extent than many archaeologists and other scientists believe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Vychronova_2011.pdfPlný text práce839,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychronova-Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce898,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychronova-Kocar OP.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychronova.pdfPrůběh obhajoby práce93,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.