Title: Důlní revír Smrkovec (Schönficht)
Other Titles: Mining district Smrkovec (Schönficht)
Authors: Bouše, Ondřej
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Malina, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4263
Keywords: Smrkovec;Slavkovský les;těžba rud;hlubinná těžba;stříbro;uran;železo;bismut;středověká těžba;novověká těžba;montánní relikty
Keywords in different language: Smrkovec;Slavkov forest;exploatation of ores;underground mining;silver;uranium;iron;bismuth;medieval mining;mining relicts
Abstract: Práce se zabývá vývojem a historií hornické minulosti na území důlního revíru Smrkovec, dokumentuje terénní montánní relikty, jejich genezi, účel etc., vliv těžby na osídlení a mnoho jiných aspektů zdejších těžebních prací.
Abstract in different language: This work deals with development and history of the mining past in the area of mining region Smrkovec, descripts the terrain mining relicts, it´s genesis, purpose etc., the influence of the mining to the settlement and many other aspects of local mining works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP text.pdfPlný text práce8,4 MBAdobe PDFView/Open
Bouse_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Bouse_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Bouse.pdfPrůběh obhajoby práce83,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.