Název: Důlní revír Smrkovec (Schönficht)
Další názvy: Mining district Smrkovec (Schönficht)
Autoři: Bouše, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Malina, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4263
Klíčová slova: Smrkovec;Slavkovský les;těžba rud;hlubinná těžba;stříbro;uran;železo;bismut;středověká těžba;novověká těžba;montánní relikty
Klíčová slova v dalším jazyce: Smrkovec;Slavkov forest;exploatation of ores;underground mining;silver;uranium;iron;bismuth;medieval mining;mining relicts
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem a historií hornické minulosti na území důlního revíru Smrkovec, dokumentuje terénní montánní relikty, jejich genezi, účel etc., vliv těžby na osídlení a mnoho jiných aspektů zdejších těžebních prací.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with development and history of the mining past in the area of mining region Smrkovec, descripts the terrain mining relicts, it´s genesis, purpose etc., the influence of the mining to the settlement and many other aspects of local mining works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP text.pdfPlný text práce8,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouse_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouse_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouse.pdfPrůběh obhajoby práce83,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.